SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ÉS VÉDELMÉNEK ALAPELVEI

Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt arról, hogy a  HELUZ Csoporton belül  milyen személyes adatokat gyűjtünk, ezeket hogyan kezeljük, milyen forrásokból szerezzük be, milyen célokra használjuk fel, kinek adjuk át, hol kaphat tájékoztatást a kezelt személyes adatokról, és milyen intézkedéseket teszünk a személyes adatok védelme érdekében.

Személyes adatok és a kezelési idejük

 • A személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük, beleértve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet. Az általunk kezelt személyes adatokról nyilvántartást vezetünk, és mi vagyunk az ilyen adatok adatkezelője.
 • Személyes adatokat konkrét, kifejezetten kifejezett jogi célokból gyűjtünk és kezelünk, ha a szolgáltatásaink nyújtása a személyes adatok kezeléséhez kötött, vagy a természetes személy hozzájárulása alapján, ahol az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor megtagadható vagy visszavonható.
 • A természetes személy azonosítását lehetővé tevő személyes azonosító adatokat, a kommunikációhoz szükséges kapcsolattartási személyes adatokat és egyéb, a nyújtott szolgáltatásokkal és a HELUZ Csoport tevékenységével kapcsolatos információkat gyűjtünk. A kapcsolattartási adatok alatt különösen a címet, telefonszámot, e-mail címet és egyéb részletesebb információkat kell érteni.
 • A kezelt személyes adatokra vonatkozó információk a hozzájárulásban vagy a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatásban szerepelnek.
 • A személyes adatokat törvényes adatkezelés esetén a törvényben meghatározott ideig, a jogos érdekünk fennállásáig vagy a megadott hozzájárulás érvényességi idejéig kezeljük. Az adatkezelési időszak végén az adatokat törlés és megsemmisítés útján megsemmisítjük.

Személyes adatok gyűjtése

 • Öntől szerződés, megkeresés, megrendelés vagy más jogszerű cél alapján;
 • Amikor munkatársaink tárgyalnak egy üzletről vagy nyújtanak egy szolgáltatást, valamint az azt követő végrehajtás során;
 • Más adatkezelőktől a személyes adatok továbbításához való hozzájárulásával;
 • Nyilvánosan hozzáférhető forrásokból, listákból és nyilvántartásokból, amelyek bizonyíthatóan személyes adatokat tartalmaznak.

A személyes adatok kezelésének céljai

 • Személyes adatokat az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban és az azok teljesítéséhez szükséges valamennyi tevékenység biztosítása érdekében kezeljük;
 • Belső használatra, jogaink és jogilag védett érdekeink védelme, üzleti tevékenységeink értékelése, az általunk nyújtott szolgáltatások minőségének javítása és az ügyfelek elégedettségének növelése érdekében;
 • Egyéb célokra, például a kínált termékek és szolgáltatások portfóliójának bővítése; új szolgáltatásokról való tájékoztatás; az ügyfeleinknek kínált szolgáltatások körének bővítése a partnerekkel együttműködve.

Személyes adatok védelme

 • A személyes adatok kezelését a HELUZ Csoporton belül folyamatosan fizikai és technikai biztonsági ellenőrzés alatt tartjuk. Az adatkezelés során biztonsági ellenőrzéseket és technikai mechanizmusokat alkalmazunk, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosítsuk a kezelt adatok védelmét a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan továbbítás, az elvesztés vagy megsemmisítés és az egyéb lehetséges visszaélések ellen;
 • Azokat a személyeket, aki munkaviszonyuk vagy szerződéses kötelezettségeik keretében személyes adatokat kezelnek vagy dolgoznak fel, a jogszabályok vagy a szerződéses kapcsolat által előírt titoktartás kötelez, és ez a titoktartási kötelezettségük a velünk fennálló munkaviszony vagy szerződéses jogviszony megszűnése után is fennáll.

Személyes adatok nyújtása

 • A szolgáltatások nyújtása során személyes adatokat továbbítunk a következő kategóriákba tartozó külső címzetteknek: üzleti partnerek, marketingcégek, fuvarozók és egyéb cégek, amelyek szakmai szolgáltatásokat nyújtanak számunkra, vagy kereskedelmi vagy egyéb szerződéses tevékenységeket végeznek;
 • A címzettek listája megtalálható a honlapjainkon: https://www.heluz.pl/pl/projektanci-i-dystrybutorzy
 • A személyes adatokat az Ön hozzájárulásával adjuk át szerződéses partnereinknek a személyes adatok feldolgozására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó szerződés alapján; mindig megköveteljük a személyes adatok biztonságát és védelmét, tekintettel az érintett jogaira;
 • Más szervezetek számára, az érintett utasítására vagy beleegyezésével;
 • Hatóságok és állami szervek törvényes feladataik ellátása során.

Személyes adatok kezelése hozzájárulás alapján

 • A tájékoztatott hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön mindig szabadon dönthet arról, hogy hozzájárulását az általunk javasolt mértékben megadja, korlátozza vagy megtagadja. A megadott hozzájárulás mértékéhez vagyunk kötve;
 • Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását; a hozzájárulás visszavonásával kapcsolatos elérhetőségek megtalálhatók a honlapunkon: www.heluz.cz/cs/OOU
 • A hozzájárulás megtagadása vagy a már megadott hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok kezelését a lehető leghamarabb megszüntetjük, amit a technikai és szervezési lehetőségek határoznak meg;
 • A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás bármikor újra megadható.

A személyes adatokhoz való hozzáférés jogának érvényesítése

 • Minden elérhetőség, a hozzáférési jog gyakorlásával és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás megtalálható a www.heluz.cz/cs/OOU honlapunkon.
 • Kérésére tájékoztatást nyújtunk az Önről tárolt és kezelt személyes adatokról.
 • Ön kapcsolatba léphet a felelős adatvédelmi dolgozónkkal, vagy kérheti a jogai betartását a HELUZ Csoport bármelyik vállalatától.
 • Az információkat indokolatlan késedelem nélkül elkészítjük és továbbítjuk Önnek a megállapodás szerinti módon, hogy biztosítsuk az Ön jogainak védelmét.

A tárolt személyes adatok helyesbítése

 • Ahhoz, hogy szolgáltatásainkat megfelelően nyújthassuk, szükség van a helyes és pontos személyes adatokra. Fontos, hogy értesítsen minket a személyes adataiban bekövetkezett változásokról. Változásról szóló értesítés esetén haladéktalanul helyesbítjük nyilvántartásunkat. Ha az adatkezeléskor a saját tevékenységünk során azt tapasztaljuk, hogy a személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy nem naprakészek, megkérjük Önt, hogy javítsa ki azokat, és ha nem kapunk megerősítést, töröljük az adatokat.

Tiltakozás, a hozzájárulás visszavonása és egyéb követelmények

 • Önnek lehetősége van arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, visszavonja hozzájárulását, kérje a hozzájárulás hatályának módosítását, kérdést tegyen fel vagy kérelmet nyújtson be a személyes adatainak védelme területéről.
 • Tiltakozását vagy panaszát közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nyújthatja be.

Az adatvédelmi kérelmek fogadására szolgáló kapcsolattartók

 • A következő módon kérhet hozzáférést, helyesbítést, törlést, az adatkezelés korlátozását, az adatok hordozhatóságát, tiltakozást vagy lekérdezést:
  - E-mailbenem oou@heluz.cz
  - Írásban a címünkre
  - Adatpostafiókban
  - Személyesen a HELUZ Csoport bármelyik vállalatának székhelyén
 • Az elérhetőségek a weboldalunkon találhatók https://www.heluz.pl/pl/kontaktow

Tájékoztatás a személyes adatok kezelésének alapelveiről

 • Alkalmazottaink és együttműködő vállalataink is aktívan megismertetik az érintettekkel az adatvédelmi szabályzatot, amikor üzleti megbeszéléseket, bemutatókat tartanak, vagy termékeinket és szolgáltatásainkat kínálják.

Ez a weboldal cookie-kat használ

Cookie-kat használunk a tartalom és a hirdetések személyre szabására, a közösségi média funkciók biztosítására és forgalmunk elemzésére. Weboldalunk Ön általi használatára vonatkozó információkat megosztjuk közösségi médiával, hirdetési és elemző partnereinkkel is, akik egyesíthetik azokat más információkkal, amelyeket Ön biztosított számukra, vagy amelyeket a szolgáltatásaik Ön általi használatából gyűjtöttek össze.

Engedélyezni az összeset
Testreszab

Cookie-k testreszabása